Kundeservice - reklamationsret

Alle produkter er omfattet af købelovens regler om 2 års reklamationsret, hvilket betyder at kunden som udgangspunkt kan klage over fejl og mangler ved et produkt som er opstået 2 år efter købet.

Eventuelle fejl eller mangler ved et produkt købt via online butikken skal påberåbes i rimelig tid. Reklamerer du inden 2 måneder, anses reklamationen altid for at være rettidig.

Det er kundens pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Hvis kunden opdager en fejl, skal der hurtigt rettes henvendelse til GirlStyle jfr. ovenstående frister.

Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe eller manglende vedligeholdelse, almindeligt slid.

For varer med begrænset holdbarhed er din klagemulighed afgrænset af den holdbarhedsperiode, Girlstyle har stillet dig i udsigt.

Ønsker du at reklamere over et produkt skal du i første omgang kontakte kundeservice på tlf: 24422688 inden varen sendes retur.

Webshop fra e-hjemmeside.dk